Trosečníci na akci Octoginta Octo

16. 11. - 20. 11. 2005

Tým Trosečníci:

ondra_portret.jpg, 10 kB martin_portret.jpg, 8 kB verca_portret.jpg, 6 kB duha_portret.jpg, 11 kB pigi_portret.jpg, 7 kB
Ondra Martin Verča Duha Pigi

ST 16. 11.

19:42
Příchod na nádraží.

19:45
Sleduji hloučky lidí vybavených podobně jako my... (později zjištěno, že se jednalo o týmy HoralSport.cz, LastTeam, a další...).

19:50
Doráží Duha a Pigi. Verča posílá SMS, že nestíhá, ať jí napíšeme nástupiště a ať doufáme, že dorazí.

20:05
Jdeme na nástupište a nasedáme do dosti narvaného vlaku.

20:12
Vlak odjíždí, Verča nikde. V průběhu cesty se dozvídáme, že nakonec málem nestihla ani 2. vlak. Probíhá mezitýmová diskuze.

21:15
Příjezd do Kutné Hory. Tým Divoká Haluz navléká týmová trika. Testujeme spojení vysílačkami. Zjišťujeme, jak to jiné týmy berou vážně :)

21:33
Organizátorka s oranžovým šátkem Octoginta Octo předčítá první pokyny. Týmy koukají do mapy a vyráží na přesun na místo prvního srazu. Začíná běžet limit 88 hodin...

21:35
Verča doráží druhým spojem.

21:42
Vyrážíme směr ZŠ ul. Jana Palacha a máme na to limit do 22:00.

22:02
Jaksi nestíháme, ale jsme patrně v toleranci, a tak se usazujeme v tělocvičně. Probíhá registrace týmu.

22:30
Pigiho dig. foťák se vlivem gravitace setkal s tvrdostí podlahy dosti nemile, takže odteď jsme bez foťáku. Duha mu s citem zatlačil oko a nechal ho spočinout. Těch pár fotek, co tu uvidíte, je následně pořízeno mým mobilem, takže prosím omluvte kvalitu.

23:00
Intro příběhu o řádu Octoginta Octo a zajetí Preláta a uloupení stříbra (řádem OO). Všichni dostáváme modré šátky s logem Octoginta Octo a je naší povinností mít je na sobě, aby orgové poznali, že jsme hráči, a ne někdo mimo hru... Připravujeme se na odchod na městskou část hry. Na základnu se prý vrátíme nejpozději do zítra do 12 hodin. Bereme tedy sušenku, tužky, papír, vysílačky a jde se do akce.

ČT 17. 11.

00:15
Další část příběhu sehrána v Letním divadle. Místní z nás mají 2. vánoce. Dostávéme obrázkovou mapu KH a popis jednotlivých postav, mezi kterými se budeme pohybovat, a kde se postavy vyskytují. K postavě se smí, jen když máme stužku patřičné barvy. Jako výchozí dostáváme bílou. Usuzujeme z textu, že bílou chce trubadúr, jenž je po chvíli zastižen na Palackého náměstí. Duha sestavuje strom poslupností, od koho kam se patrně bude směřovat. Strom se později ukazuje jako velmi přesná a dobrá pomůcka.

00:30
Nalezen trubadúr. Ten nám ale nedá další šňůrku zadarmo a musíme se snažit. Úkolem je složit každý o sobě krátký limerik. Limerik je báseň o 5 verších s rýmem AABBA. Trubadúr navíc požaduje, aby to začínalo "Byl jednou jeden ... z ..."

Martin:
Byl jednou jeden člověk z Hradce,
a ten běhal orienťák hladce,
i na závod se mu zachtělo,
kamarádům se však nechtělo,
usínali sladce.

Ondra:
Byl jednou jeden bodrý pán,
z krutého osudu do zimy hnán.
V modrý šat oděn byl,
hlavu svou v šátek obalil.
Tmou toulal se nepoznán.

Verča:
Byl jednou jeden zvláštní kraj,
který Veronika zvala ráj!
ten kraj jí k srdci přirostl
neb její Duch tam vyrostl.
Však nyní pryč je ten kraj

Duha:

Pigi:

00:40
pic52.jpg, 10 kB Dostáváme stužku kávové barvy. Usuzujeme, že ji chce obchodník, což se ukazuje jako liché. Tedy druhá verze je šašek. Ten ji skutečně chce. Další nám však nedá zdarma, musí někdo z nás ujít asi 4 metry po rukou. Verča to nakonec zvládla a tak dostáváme oranžovočernou stužku.

01:06
Oranžovočernou chce dle stromu král, což se ukázalo jako správné. Dostáváme dopis, s nímž si král neví rady a chce pomoci. My ale taky netušíme, oč kráčí. Když nevíme, tak musíme zcela znova. Tedy za Osudem a ten nám dá bílou stužku. Kde už jsme byli, tak z toho stanoviště máme samolepku a netřeba tam plnit úkol znova. Po chvíli jsme znovu u krále a získáváme fialovou šňůrku.

01:55
Přicházíme k obchodníkovi a ten nám bere fialovou šňůrku a dává úkol s přeléváním vína v nádobách (3 nádoby: 8 l, 3 l, 5 l, z nichž ta 8 l je plná a nesmí se vylévat nic pryč a je potřeba odměřit 4 l).

02:00
Úkol splněn. Dostáváme žlutou šňůrku. Dle stromu ji chce zloděj. Zjišťujeme, že stromem postav vede více cest. Zkoušíme tedy zlodějě. Zloděj požaduje žlutou a chce za svoji barvu něco, co se nachází u nějakých 2 oblouků vpravo dole. Podle mapy vytipováváme asi 3 místa, kde by to mohlo být. Postupně prověřujeme kde co...

02:45
Duha zrácí důvěru ve svůj strom postupu a prohlašuje strohé "Nevím..."

04:33
Končí pro nás městská část hry. Na kontě máme 8 stanovišť. Po několikanásobném začátku od Osudu, Verčině uhádnutí sv. Anežky jako nějaké sochy a tedy vyřešení úkolu u vraha. Po několikerých SMS, že netřeba mít všechny samolepky (15), ale postupně stačí 12, 10, 8... a zjištění, že to, co chtěl zloděj, bylo ukradeno reálným zlodějem a že jsme hledali zbytečně. Začíná příměstská část hry, kde půjde získat stříbrné valouny.


05:30
Po počátečních obtížích nalezeno první stanoviště. Úkolem je přemístit celý tým po jednom asi o 20 m a přitom přemisťovaný nesmí skákat ani nijak jinak pomáhat. Osvědčila se okoukaná metoda jiného týmu. Postavit se naproti sobě, ale ne přímo, ale jakoby objednoho, a toho 5. si podat.

05:47
Postup na zastávku vlaku v KH a tam počítací příklad s Olajdou a Náčelníkem. Imho zbytečně zamotaná slovní úloha. Pigi tipnul výsledek, a pak se ho jal spočítat. Což se však nedařilo. Začíná sněžit a pršet, později jen sněžit.

06:05
Zkoušíme odhadnutý výsledek a ten vychází.

06:20
Další stanoviště - třídění hrachu a čočky. Celkem "super" při teplotě okolo 0°C.

06:40
Postupujeme dále ke kostelu sv. Trojice a tam hledáme hrob jakéhosi muže, ale nesmí nás zahlédnout "duch", který jinak sfoukne naši svíčku a musíme si ji jít znovu napálit. Celkem na to máme 15 minut. Rodí se myšlenka zajít na snídani k Václům.

06:55
Přicházíme ke stanovišti, kde je fronta asi 5 týmů. Rozhodujeme se, že to nemá cenu, a jdeme na další.

07:05
pic53.jpg, 18 kB Dalším úkolem je doplnit modlitbu, která zazněla při intru k příběhu. Díky nehorázné haluzi jsme uhádli 3 ze 4 slov.

07:30
U dalšího rybníka je úkolem vylovit plovák pomocí 3 lan spojených uprostřed. Lana dosáhla až na okraje, a proto vyřešeno celkem záhy a bez problému.

07:54
Takticky relaxační porada kousek od chrámu sv. Barbory. Dohadujeme se, že razíme na další konec KH pro další valouny stříbra. Cílem je Kaňk. Cestou se zastavujme pro snídani v místní sámošce.

08:50
2 valouny získáváme zapamatováním 3 ornamentů.

09:00
Dalším úkolem je, že jeden z nás pojede na kole bez kol a kola budou nahrazena lidmi. Vzhledem k poměru hmotností byla cyklistkou Verča.

09:08
Příchod k pomníku na Kaňku, kde čeká přenos zprávy morseovkou (úkolem bylo beze slov, takže to bylo jasné...).

09:30
Já vysílám z pomníku morseovkou zprávu, zbytek týmu přijímá a Verča usíná na lavičce.

09:57
pic54.jpg, 9 kB Návrat do tělocvičny v ul. Jana Palacha

10:25
Řešíme šifru, kam dál (morseovka zapsaná formou teček a co písmenko, to sloupeček). Prý nám po hodině poradí a po další řeknou řešení. To však známe sami asi po 5 minutách... K řešení šifry dostávám půlku velkého jahodového jogurtu od členky konkurenčního týmu. Díky a zajímalo by mě, co to je za team. :)

10:30
Dáváme si "20" v tělocvičně.

10:50
Skutečně jsme si dali jen 20 minut, ale pak se ještě dalších 40 minut nebyli schopní vyhrabat na cestu.

11:30
Odcházíme na hráz Velkého rybníka.

13:20
pic55.jpg, 17 kB Velký rybník - úkolem je doplout na kanoi ke Zlatovlásce. Jako mořeplavci se vybarvili Pigi a Verča. Jejich věci ostatní berou a přesouvají se pěšky po břehu.

13:25
Zlatovláska - dopluto a jdeme po modré a současně červené značce dál.

13:50
Duha leze pro 4 písmena 2 cesty po skále. Získáváme další cíl cesty - Sion. Hlásíme pořadatelům "presun2"

13:58
Zatímco Duha leze, Pigi načíná Tatarské maso a ochutnávání končí, když masa je zhruba jen půlka. K masu jak jinak než plechovka piva. Tedy mezitýmová svačinka spolu s orgy pod skalou. Vyrážíme dál. Jsme zatím 8. tým.

14:20
pic56.jpg, 17 kB Začíná pršet a sněžit, i když dle fotky to tak nevypadá.

15:40
Dorážíme na Sion, průběžně jsme na 9. místě. Před námi čekají 3 teamy. Úkolem bude s jedním vidoucím vodičem projít trať a poslepu určit písmena v pytlících určující náš další postup. Pigi: "Mně už je to všechno jedno! Jestli padaj trakaře či sněží." Duha: "Ještě 69:50 hod." a Ondra reaguje: "To je 20 tablet, to by porazilo slona." (diskuze nad kofeinovými tabletami) Neznámý člen cizího teamu (možná Putokabra): "Natáhl jsem si sval... a asi nějakej velkej, bolej mě celý záda."

16:45
Odchod ze Sionu směr Zbraslavice, čeká nás asi 12 km. Já s Duhou časem razíme napřed. Holt krok studenta FELu je delší než kroky jiných... Dohady přes vysílačky o tom, jak se Aurora bouří.

18:15
Předsunutá jednotka FELu dochází do hospody u Vidláku. Dáváme si grog, je už dost nechutná zima.

18:35
Doráží tým Putokabra, a pak i naše Aurora (=zbytek týmu). Putokabra vypadá drsně.

20:55
Společně s Putokabrou dorážíme do zbraslavické sokolovny.

21:05
Taktická porada. Dohadujeme se, že na další část závodu vyrazíme o půlnoci. Půjde o množinu nějakých povolání a každý musí splnit nějaký úkol náležící tomu povolání. Stanoviště pro plnění úkolů jsou zhruba 1,5-2 km od Zbraslavic. Ondra - senzibil, Martin - stavitel, Duha - sportovec, Pigi - logik, Verča - lingvista

21:45
Dávám si čínskou polívečku.

22:00
Jdeme spát.

PÁ 18. 11.

00:00
Ondra vyráží na svůj úkol a plní úspěšně.

01:10
Vstávám na svůj úkol. A razím na cestu. Při taktické poradě jsme podcenili mapové podklady, a tudíž se vydávám prozkoumávat severní směr, což je blbě. Díky tomu mám v nohách navíc asi 6 km. Zima je jak v Rusku. Zastavuji se asi po hodině v sokolovně pro polomáčené sušenky a kontroluji mapu. A do pr**le!!! Razím na správné místo, ale jak se později ukáže, blbou cestou. Pila Pančava není reálné sídlo stanoviště stavitelů, ale sídlo pěkně nevrlého hajného. Chvíli diplomatím a nejsem zastřelen, ani na mě nepustil psy. Poslal mě kamsi a navíc i tušil, kde je stanoviště. To je záhy nalezeno a úkol vyřešen. Bylo potřeba postavit věž z karet alespoň 35 cm vysokou. Po počátečních nevhodných pokusech klasické konstrukce beru vedle ležící zlomenou tyčku od plotu, žádám o nůž, ale dostávám nůžky, a tak nastřihnu 4 karty, dám je do sebe a opřu o zapíchnutou laťku. Úkol je splněn.

03:56
Příchod z úkolu. A budím Duhu. Duha: Gimli tvrdil, že stanoviště je dobře osvětlené. Moje nebylo, našel jsem asi kilák navíc, než mě napadlo, že organizátor prostě nesvítí a ušel těch deset metrů od silnice do lesa, kde mě přivítal se slovy: "Šetřím baterie".

04:06
Duha razí na úkol. Příliš se prý nevyspal. Duha: "Úkol sportovce v pohodě, vyprusíkovat po stromu pár metrů. Počasí na p**u. Sněží a fouká."

04:26
Najím se ;) a jdu spát. Po Duhovi razí Pigi a naposled Verča.

09:45
Vstáváme.

10:45
Zjišťujeme, že naše řešení úkolu od lingvisty není OK. Jediná šance je, že tam někdo ještě zaběhne, pak nemáme trestnou hodinu a navíc odsun na konec pořadí, za týmy, jež toto splnily rovnou. Ondra vybíhá. Beží mu 30 minut, protože v 11:15 je deadline této části hry.

11:14
Ondra dobíhá, hurá, pokračujeme ještě v normálním pořadí. Začíná povinná hodinka odpočinku. Čeká nás rozvoz (výsadek).

11:20
S Duhou jdeme nakoupit jídlo.

11:50
Návrat z nákupu.

12:15
Sedáme do Bimbouše (pro neznalé Goliho Š120) a jsme vezeni na výsadek. Máme zavázané oči. Verča se nevešla, takže později jede s další várkou. Úkolem bude dojít do Ledče nad Sázavou.

12:35
Vysazen Duha asi 12 km od Ledče.

12:40
Byl jsem vysazen asi 11 km. Podle paměti vím, že musím na jih. Takže hurá za sluníčkem.

13:05
Potkal jsem Duhu, dále pokračujeme společně, podle jeho mapy. Je to jen o tom to ujít. Probíhají pokusy o spojení vysílačkou, zprvu spojení s Ondoru, později až těsně před Ledčí. Ve vesnici Jedlá svačím termix a Duha IceCoffee. Míjí nás bus do Ledče, nezbývá než smutně zamávat.

13:15
Verča byla vysazena asi 2 km od Ledče, takže dorazila na hrad.

14:30
Ondra dorazil na hrad v Ledči.

15:15
Martin a Duha doráží na hrad v Ledči. Další úkol smí plnit jen celý tým, tekže čekáme na Pigiho. Spojení nefunguje ani mobilní.

16:20
Chycen špión řádu Octoginta Octo na mši řádu ze Sedlce. Výslech špióna. A jde se dál...

16:45
A jdeme na rafty. Ti, co jsou před námi, to měli za světla, tedy nuda. To raftování za tmy v listopadu v zasněžené krajině při teplotě vody okolo 4°C a teplotě vzduchu jistě několik pod nulou a s čelovkou na hlavě má něco do sebe... hlavně je kosa jak sviň svinutá. Obzvláště při přenášení jezů a hlavně mělčin. Vznik motta 88čky (památná věta byla pronesene v jiném týmu): "Asi mi nikdo neuvěří, že jsem se v listopadu spálil o kopřivu, když jsem táhnul raft, po sněhu... v sandálech."

19:20
Máme za sebou asi 12 km na raftech na Sázavě. Vydáváme se během na avizovaný kiláček do hospody. Z kiláčku byly rázem 2. Takže to celé nebylo v poklusu.

19:50
Dorážíme do hospody v Chřenovicích. Regenerace, čínská polívečka, šifra nad čajem. Řešením šifry byla odpověď na otázku: "Co si dáte?" Šifrovaná verze odpovědi: "1.000.863"

20:28
Za vyluštěnou šifru dostáváme azimut 121° a vzálenost 1750 m. Inu co dělat, sebrat se a vypadnout. Cílem je Chřenovický hrad.

20:50
Nalézáme na stromě citát neoznačený logem 88, ale pro sichr si ho opisujeme: "Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli. - CHAMFORT"


21:30
Čekáme na úkol na hradě, Verča prohlašuje: "Bolí mě hlava a Ondra stojí v hnoji."

21:56
Jdem plnit úkol - Labyrint - limit 15 minut nesplňujeme a tudíž nezískáváme svitek. Došli jsme za 17 minut.

SO 19. 11.

00:20
Po nekonečných asi 6,5 km dorážíme na kraj Malého Bojiště k Hrobníkovi. Nejdřív si počkáme, až tým před námi dokončí. Úkol po tmě přetěžký..., za světla legrace a opět končíme po sběru lístečků pouze pusou a ve tmě ze stromů beze svitku.

00:40
Odchod od hrobníka. Směr 135° a 1950 m, cílem je zřícenina hradu Melechov.

01:44
Na hradě Melechov prohlídka ruin, prý tam byl ježek. Dále střelba prakem flaškou do čtverců. Ondra se ukázal jako dobrý střelec a 20. pokusem z povolených 21 se strefil.

02:04
Odchod z hradu směrem na vrch Vlčí Hůra za poustevníkem.

03:00
Poustevna na vrchu. Je tam oheň, jenž se celkem šikne při čekání, až předchozí tým dořeší úkol. Opékáme si chleba. Poté jest úkolem provést posutevníka po číslech 5, 9, 6 v daném pořadí. Na stromech byla čísla 1-9. Poustevníkovi se dávaly rozkazy kam má jít, ale on šel k číslu, jež značilo počet slov v položeném rozkazu. Díky Ondrovi vyřešeno celkem rychle. Pro Verču byla cesta sněhem na kopec v temních a studených lesích už jen nemálo vzdálená od chuti na všechno se vykašlat - poustevníkův oheň nám však všem ale dodal naději...bohužel jen do chvíle, kdy jsme zjistili, že nás od dalšího odpočinku dělí ještě minimálně dvě hodiny cesty.

04:05
Ještě jíme na poustevně a kecáme s příchozím týmem, a následně odcházíme směr Kaliště. Ale co se nestane - zjišťujeme, že jsme nabrali blbý směr, ale jak se záhy ukázalo, nešli jsme blbě sami.

05:50
Málem jsme usnuli v autobusové zastávce v Horní Pasece, asi první vážnější krize.

06:50
Příchod do Kaliště do domu G. Mahlera.

07:20
Něco sníme a jdem spát.

11:40
Vstáváme já, Ondra a Duha.

12:30
Jdem si zahrát lesní golf a realizovat úkol lazara (transport raněného). Zisk 2 svitků.

14:00
Příchod z úkolů, Verča a Pigi stále spí.

14:14
Ochod na Corridor (je na vrchu Vršky) a výtah (nenelezen asi nikým). Corridor jsme nedali a jen tam brutálně zmrzli, ale za výtah jsme dostali svitek (jako i ostatní, co se ho pokusili najít).

16:05
Návrat mě, Ondry a Duhy.¨16

16:23
Já a Duha si jdeme odpočinout, Ondra, Pigi a Verča razí zdolat poslední denní úkol (lanový žebřík) a chtějí pokračovat na nočním úkolu (obřím hlavolamu). Daří se jen 1. část a na hlavolamu zase vymrzají. Denní úkoly se dají navštěvovat od 7:00 do 17:00 a noční od 17:00 do 7:00.

19:20
Návrat Ondry, Pigiho a Verči. Ondra si jde dát "20".

20:00
Já, Verča a Pigi razíme na noční úkoly Tvrz a Lyže (pokud bude čas).

22:15
Vracíme se z Tvrze, na Lyžích jsme nebyli, protože u tvrze jsme čekali, pak navíc nevyřešili a hlavně děsně zmrzli. Odhadujeme teplotu na -10°C. Jdeme si i my dát "20".

23:30
Všichni vstáváme. Do 00:00 by se měl dům G. Mahlera opustit. Dávéme si suprovou bramborovou polívečku z místního bufetu. Pak navrch koláč a balíme se. Na závěr rozbalení svitků a lokace míst popsaných ve svitcích na mapě, volba postupu a rozdělení teamu.

NE 20. 11.

00:50
Vyrážíme na poslední část hry. Byť se zpožděním, ale rozhodně ne sami pozdě. Cíl je v Ledči nad Sázavou. Verča, Duha a Pigi jako B-tým mají za úkol sebrat mince na 3 lokacích blíže cíli a hlavně dojít. A-tým, tedy Ondra a já, se pokusíme vzít vzdálenější minci a dorazit do cíle.

02:30
A-tým snídá v Dolním Městě. Cestou předešel Rumpály a ještě další tým. Byl dohnán Chrty. Ti snídají a A-tým razí dál. Přecházíme zvolenou odbočku, což se jeví jako další nehorázná haluz. Vracíme se tedy do Malého Mlýna po asfaltce od odpočívadla a rybníčku.

03:00
B-tým zdolává vrch Melechov (703 m), na vršek nelezli, bolej nohy, mají hlad, je jim zima.

03:15
Dole v Malém Mlýně potkáváme část Větru z hor. Po krátké diskuzi razí Vítr z hor po té cestě, co jsme přišli zpět. Kontrolujeme mapu a svitek. Hups...!!! Větru z hor jsme řekli, že míříme k rybníčku dole u Malého Mlýna. A teď nám došlo, který že to byl rybníček a místo pro odpočinek poutníkův. Takže hurá zpátky. Vítr z hor nám nevěří, takže se vysvětlení situace protahuje na celou cestu zpět. Jelikož je ale celkem brzo a máme čas do 13:35, rozhodujeme se s Ondrou, že dokážeme dojít ještě pro jednu minci nad plán. Vyrážíme směr Světlá n. S.

03:30
B-tým je na Stvořidlech, mince nalezena, čeká je cesta ke dvěma dubům, v mapě žádná není, tedy Duha nastavuje azimut na buzole.

04:35
B-tým se jako zázrakem se vynořil u 2 dubů. Duha je v šeru nepoznává, ale dál už to bude jen po asfaltce.

05:45
Po inspiraci Větrem z hor schováváme (A-tým) baťohy do křoví za Světlou n. S. a do Bradáčova Mlýna jdeme ze Světlé nalehko. Podařilo se nám ztratit svitek, takže voláme na helpline a necháváme si ho znovu přečíst. Po jistých problémech nalezeno a zbyvá to dorazit. Čeká nás ještě asi 16 km. Dnes už máme jako A-tým v nohou asi 20 km.

06:00
B-tým potkává nějakého draka z IDKFA, který míří z Ledče kamsi pryč.

06:30
B-tým potkává zase toho draka z IDKFA, jak se řítí zpátky.

07:00
B-tým je v tělocvičně v Ledči, nechávají se občerstvit a usínají.

10:54
Cestou potkáváme ještě několik částí týmů, ale hlavně v 10:54 pro Trosečníky končí 88čka. Jsme v limitu a máme celkem 5 mincí, což nás dostává na 12. místo z 19 týmů, které došly z 23, které odstartovaly.

15:15
Otázka na závěr: Kolik lidí se vejde do jednoho vozu motoráčku?

A závěrem?

Suma sumárum jsme nachodili jako A-tým zhruba 160 km a B-tým 140 km (rozdíl v závěrečné části) a k tomu navíc asi 12 km na raftech.

Současně jsme byli velmi pravděpodobně druhý nejmladší tým (průměr nepatrně přes 20 let a předstihli nás jen Horalsport.cz s průměrem okolo 18.5) a na akci tohoto typu poprvé, proto si myslím, že 12. místo a bez nápověd v řádném pořadí je velmi slušné.

Všichni přežili, dokonce jsme jaksi částečně vyléčili chrchel (někteří si zase ale pořídili nový), se kterým jsem na 88čku odjížděli, přivezli si pro změnu rýmu, takže bilance zůstala kladná.

Tímto bysme také chtěli poděkovat všem organizátorům a už se těšíme na další podobně potrhlé akce.

Za Trosečníky Martin (Gimli2) - sepsáno ve dnech 16.11 - 23.11 dle zápisků tvořených přímo v terénu.

Pár fotek zachráněných z Pigiho foťáku:

image1ico.jpg, 29 kB image2ico.jpg, 24 kB image3ico.jpg, 26 kB image4ico.jpg, 32 kB image5ico.jpg, 30 kB